0

Root dizinini ve altdizinlerini Finder'ile nasıl görüntüleyebilirim?

<p>G&ouml;r&uuml;n&uuml;şe g&ouml;re masa&uuml;st&uuml;ndeki Macintosh HD simgesi root dizinine ulaştırıyor, fakat t&uuml;m i&ccedil;eriği g&ouml;stermiyor.</p> <p>Bazı dosyalar ve dizinler Terminalden g&ouml;rd&uuml;klerimle aynı, ama /usr, /bin, vs. &ccedil;oğu diğer dizin bu şekilde g&ouml;r&uuml;nm&uuml;yor.</p> <p>Mac OS X&#39;in bu kalan dosyaları ve dizinleri g&ouml;stermemesinin bir g&uuml;venlik &ouml;nlemi olduğunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum. Bu davranışı değiştirebilmenin bir yolu var mı, b&ouml;ylelikle root klas&ouml;r&uuml; Linux&#39;deki gibi g&ouml;r&uuml;lebilir olur?</p> <p>D&uuml;zenleme: <a href="http://support.apple.com/kb/ht1528">Burada</a> aşağıdaki yazıyı buldum:</p> <p>&quot;Finder ve Terminal k&ouml;k dizini i&ccedil;in farklı i&ccedil;erikler g&ouml;r&uuml;nt&uuml;ler. K&ouml;k dizinindeki bazı &ouml;ğeler Finder&#39;da g&ouml;r&uuml;lmez. Bu g&ouml;rsel karmaşayı azaltır ve basitliği artırır. UNIX tarzı bir komut satırına alışkınsanız t&uuml;m &ouml;ğeleri bir dizinde g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lemek i&ccedil;in Terminal&#39;i kullanabilirsiniz.&quot;</p> <p>Bu alıntıya g&ouml;re, Terminal t&uuml;m &ouml;ğeleri g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lemek i&ccedil;in kullanılabilirmiş. Diğer kullanıcılar ne yapıyor? Teminal mi kullanılıyor, yoksa başka bir yol daha mı var?</p>
02.11.2014 tarihinde Ahmet Berke sordu
Yorum Ekle Takip Et
Beğen, Paylaş

Bu soru için yorumunuz

captcha

Vazgeç

Bu soruya toplam 2 cevap verilmiştir

0
<p>Terminal&rsquo;de şunu girin:</p> <p><strong>sudo chflags nohidden directoryname</strong></p> <p>Burada Directory name bulucu(Finder)&rsquo;da g&ouml;rmek istediğiniz dizin adı.</p> <p>Bunun tersine &ccedil;evirmek i&ccedil;in şunu girin:</p> <p><strong>sudo chflags hidden directoryname</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Macintosh HD temel olarak root dizinine(directory) benziyor. Eğer ki bunun masa&uuml;st&uuml;nde ve bulucuda g&ouml;r&uuml;nmesini istiyorsanız, bunu bulucu tercihlerinde değiştirin.</p> <p>Bulucudaki t&uuml;m dosyaları g&ouml;stermek</p> <p>Terminal&rsquo;de şunları yazın:</p> <p><strong>defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE</strong></p> <p>Daha sonra &ccedil;ıkış yapın ve giriş yapın.&nbsp;</p>
25.01.2015 tarihinde

Bu cevap için yorumunuz

captcha

Vazgeç

0
<p>Bulucuda <strong>Shift-Cmd-G</strong> ekrana bir &ldquo;dosyaya git&rdquo; diyaloğu getiriyor. Dizin adına &ouml;rneğin;<strong> /usr/local</strong> yazın. Bulucu dizini g&ouml;sterecektir. Ben bunu bulucu ile &ldquo;S&uuml;tun şeklinde g&ouml;ster&rdquo; &lsquo;de kullandım.</p> <p>Bu root dizininden taranabilecek bir dizin vermedi, ancak yine de olduk&ccedil;a faydalı buldum.</p>
25.01.2015 tarihinde
brainn brainn (960) cevapladı

Bu cevap için yorumunuz

captcha

Vazgeç

Bu soru için cevabınız

Vazgeç